Как мога да получа данни от всеки уебсайт заедно с изображения и да ги показвам в приложението си ANDROID?


Отговор 1:

Трябва да имате API за достъп до данните от всеки уебсайт. Или поискайте това от собственика на уебсайта или проверете с помощта на firebug. Подробностите за API ще имат модел на заявка и отговор с него. Отговорът може да бъде от XML или JSON обект в зависимост от внедряването на уеб услугата. За напр. ОТДАВАНЕ, САПУН.

След като разполагате с цялата тази информация, напишете приложението си за android. Тук трябва да имате http слой, който обслужва вашата заявка. Можете да използвате http изпълнение по подразбиране на android или да използвате lib lib от трета страна като волей, okhttp и т.н. сега е време да анализирате получения отговор. Ако tesponse е JSON, можете да използвате Gson, за да го разберете лесно. Сега имате данни, които лесно можете да покажете във вашето приложение.