как да напиша есе за 30 минути


Отговор 1:

Предполагам имаш предвид отговор на тест за есе. Дали дадената тема може да бъде овладяна за 30 минути до голяма степен е функция от това колко сложна е тя. 30 мин. вероятно не е достатъчно време, за да напишете някой добър тест.

  1. Прочетете примера / фоновото четене на въпроса, като избягвате всякакви изкушения да се задълбочавате твърде дълбоко или да изяснявате смисъла. (5 минути.)
  2. Разберете примера и въпроса, за да видите „голите кости“ на четенето и / или въпроса. (Това означава, че го разбиете на своите функционални компоненти, за да можете да видите смисъла на изявленията и всички въпроси, свързани с предполагаемото. 5 минути.)
  3. Разгледайте всички важни въпроси, които разумно можете да обхванете в няколко ясни точки. (15 мин. - гледайте часовника, така че да улавяте всички грешки в последната стъпка, преди да включите работата си.)
  4. Прочетете, коригирайте и финализирайте точките си. (5 минути.)