Ръководство за инсталиране на Office 365 ProPlus на сървър за отдалечен работен плот

Можете да инсталирате Office 365 ProPlus на сървър на отдалечен работен плот (RDS), за да позволите на много потребители да използват Office 365. Тези потребители се свързват дистанционно с машина на Windows Server, която е конфигурирана като терминален сървър. Терминален сървър може да е част от виртуална десктоп инфраструктура (VDI). В Office 365 ProPlus има два сценария на внедряване на RDS за споделено използване - на споделена виртуална машина (VM) и на отдалечен сървър за десктоп. Тази публикация в блога обяснява как да инсталирате Office 365 ProPlus на сървър за отдалечен работен плот.

Всичко за Office 365 ProPlus

Преди да влезете в процеса на инсталиране, нека проучим някои от възможностите на Office 365 ProPlus.

Какво представлява Office 365 ProPlus? Office 365 ProPlus е пълната версия на Microsoft Office 365. Системните изисквания за тази версия са подобни на тези на други версии на MS Office. Обаче, Office 365 ProPlus не е базиран на уеб: той е инсталиран локално на компютъра на потребителя. Също така има различия в внедряването и лицензирането в сравнение с традиционните самостоятелни версии без абонамент на MS Office. Необходима е интернет връзка поне веднъж месечно, за да се провери състоянието на абонамента за лиценз. Office 365 ProPlus е абонаментен план, който ви позволява да инсталирате Office 365 ProPlus на до пет машини с един лиценз.

Коя година е Microsoft Office 365 ProPlus? Office 365 ProPlus се актуализира редовно. Към март 2020 г. последната версия на Office 365 Pro Plus е v.1912, пусната през 2020 г. Първата версия беше пусната през 2016 г. и беше наречена Office 365 ProPlus 2016.

Каква е разликата между Office 365 и Office Professional Plus? MS Office Professional Plus (2016 г. например) е традиционна версия на Microsoft Office, която се лицензира за постоянно (модел базиран на устройство), но се актуализира до края на периода на поддръжка. Office 365 използва метод за лицензиране на абонамент (потребителски модел) и се актуализира, докато не платите за абонамент. Office 365 предлага различни издания за абонамент, включително ProPlus, E1, E3, E5 и др. Обърнете внимание, че Office 365 ProPlus не е единственото издание, което поддържа виртуализация на работния плот. Office 365 ProPlus, Office 2016 ProPlus и Office 2016 Standard са последните версии, които поддържат терминални среди.

Изисквания

Основните изисквания за инсталиране на Office 365 ProPlus на отдалечен настолен сървър са:

  • Поддържана версия на терминален сървър (RDS-Remote Desktop Server); поддържана версия на Windows за Office 365 - Windows 8.1, Windows Server 2016 и по-нова версия
  • Конфигуриран терминален сървър (отдалечен настолен сървър)
  • Поддържана версия / издание на Office 365 (поддържаща виртуализация на работния плот)
  • Лиценз за Office 365 ProPlus (Абонаментен план за Office 365 с ProPlus)
  • Инструмент за внедряване на Office
  • Интернет връзка

Когато средата ви отговаря на изискванията, можете да отидете на конфигурация за отдалечен работен плот на Office 365 ProPlus.

Конфигурация

Инсталирането на Office 365 ProPlus на терминален сървър изисква използването на команден ред и редактиране на XML конфигурационния файл, който ще бъде използван по време на инсталирането. Можете да инсталирате Office 365 ProPlus, като използвате работния процес по-долу.

Препоръчва се да деинсталирате всички предишни версии на Microsoft Office от компютъра, преди да инсталирате Office 365 ProPlus на това устройство.

Създаване на директорията

Създайте директорията, за да съхранявате файловете, необходими за процеса на инсталиране.

C: \ Temp \ Office365install \

Ако трябва да разгърнете Office 365 ProPlus на множество сървъри, можете да споделите тази директория (например \\ име на сървър \ Office365инсталация \) и да използвате тази единствена споделена директория за инсталиране.

Изтегляне на инструмент за внедряване на Office

Изтеглете инструмента за внедряване на Office (ODT) от уебсайта на Microsoft, като използвате връзките по-долу.

Версия 2013: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=282642

Версия 2016: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=626065

В този пример използваме Office 365 Deployment Tool 2016.

ODT поддържа споделено активиране на компютъра. Когато активирането на споделен компютър е активирано, можете да инсталирате Office 365, без да извършвате неговото активиране. По-късно потребител влиза в компютъра, на който се изпълняват терминални услуги. След това те могат да получат достъп до Office 365 с помощта на споделено активиране на компютър. Office 365 ще провери лиценза и ще активира Office 365 временно, докато потребителят не излезе. Когато друг потребител влезе в Office 365, инсталиран на терминален сървър, активирането за предишния потребител, който излезе, се отменя. Този подход ви позволява да използвате ресурсите на терминалния сървър по-гъвкаво и ефективно.

Файлът за инсталиране на инструмента за разгръщане на Office се изтегля:

officedeploymenttool_12325-20288.exe

Стартирайте файла с административни привилегии. Приемете лицензионното споразумение и изберете директория, в която искате да извлечете файлове. В нашия случай файловете ще бъдат извлечени в същата директория:

C: \ Temp \ Office365install

Сега виждате setup.exe и три xml файла.

Конфигуриране на инсталацията

Трябва да създадете персонализиран xml файл в директорията, където се намира setup.exe. В този пример името на конфигурационния файл е config.xml и този файл контролира процеса на инсталиране. Редактирайте този xml файл в текстовия редактор като Notepad или Notepad ++. Конфигурацията по-долу е готова за употреба. Можете обаче да промените конфигурацията според вашите нужди.

OfficeClientEdition = ”64” Channel = ”Current”>

В конфигурацията по-горе идентификационният номер на продукта е O365ProPlusRetail. Можете също да инсталирате допълнителен софтуер за Office, като добавите подобни секции със следните параметри:

  • VisioProRetail - Microsoft Office Visio
  • ProjectProRetail - Microsoft Office Project
  • AccessRuntimeRetail - Microsoft Office Access
  • LanguagePack - езиков пакет за Microsoft Office

Например, за да инсталирате Visio, добавете следния раздел към конфигурационния файл xml:

Обърнете внимание, че тези два низа трябва да бъдат добавени към конфигурацията по подразбиране, за да инсталирате Office 365 ProPlus в отдалечени среди на работния плот:

Ако сте споделили директория, в която се съхраняват инсталационните файлове, използвайте тази споделена директория, която е достъпна за множество сървъри вместо локалната директория на този сървър. В нашия пример C: \ temp \ Office365install ще бъде променен на \\ server_name \ Office365install \ за тази цел.

Нивото на дисплея е зададено на None за активиране на безшумната инсталация на Office 365 ProPlus, за да се избегне активирането на Office, преди да се извърши инсталацията. При безшумния режим няма да видите никакви елементи от потребителския интерфейс, дори и лентата за напредък по време на инсталационния процес. Ако зададете ниво на дисплей = "пълно", ще можете да видите напредъка на инсталацията.

Инсталиране на Office 365 ProPlus

Изпълнете CMD като администратор (Старт> CMD).

Отидете в директорията, в която се съхраняват файловете на Office Deployment Tool:

cd C: \ temp \ Office365инсталирайте

Изпълнете следната команда, за да изтеглите инсталационните файлове на Office 365ProPlus:

setup.exe / download config.xml

Изчакайте няколко минути. Времето, необходимо за изтегляне на файловете, зависи от скоростта на вашата интернет връзка. Когато курсорът се премести на нов ред и ви позволява да изпълните нова команда, това означава, че процесът на изтегляне е завършен. Ако стартирате същата команда по-късно, например, след два месеца, инсталационните файлове ще бъдат актуализирани.

Можете да видите подпапка с име Office в директорията на Office365install. Можете да проверите свойствата на папката и нейния размер, за да се уверите, че файловете са изтеглени правилно.

ALT: Изтеглени файлове за инсталиране на Office 365 ProPlus

Сега изпълнете следващата команда за извличане и конфигуриране на файлове и инсталиране на Office 365 ProPlus на RDS сървър.

setup.exe / configure config.xml

Изчакайте, докато инсталацията приключи.

Сега влезте в терминалния сървър с отдалечен клиент на настолния компютър и стартирайте необходимото приложение за Office 365 ProPlus. Въведете идентификационните данни на Office 365, свързани с абонаментния план - в противен случай повечето функции ще бъдат заключени.

Отстраняване на неизправности

Понякога може да възникне следната грешка:

Това копие на Microsoft Office 2016 не може да се използва на компютър, работещ с терминални услуги. За да използвате Office 2016 на компютър, работещ с терминални услуги, трябва да използвате обемна лицензия на Office.

Ако описаният по-горе метод не ви помогна да инсталирате Office 365 ProPlus на отдалечен настолен сървър, опитайте се да редактирате някои стойности на системния регистър на този сървър.

Отворете редактора на системния регистър (Win + R> regedit) и отидете на този път:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ClickToRun \ Configuration Microsoft \ Office \

Добавете ключа SharedComputerLicensing и задайте неговата стойност на 1.

Натиснете Win + R и стартирайте gpedit.msc, за да отворите редактора на политики за локална група.

Редактирайте я или я създайте, ако не съществува:

Конфигурация на компютъра \ Политики \ Административни шаблони \ Microsoft Office 2016 (Машина) \ Настройки за лицензиране

Редактиране на стойността: Използвайте споделено активиране на компютър

И задайте състоянието си на Enabled

За заключение

Microsoft Office може да бъде инсталиран на машини, работещи под Windows и macOS. Уеб версията на Office 365 може да се използва от всяка точка на всякакви машини, които имат уеб браузър. Ако инсталирате Office 365 ProPlus на отдалечен настолен сървър, потребителите могат да получат приложения на Microsoft Office от всяка машина и от всяко място, където имат достъп до мрежата до терминалния сървър. В този случай трябва да се използва план за абонамент с лицензиран модел на потребител и не на машина. Тази публикация в блога обясни какво е Office 365 ProPlus и как да инсталирате Office 365 ProPlus на терминален сървър. Трябва да изтеглите Office Deployment Tool, да редактирате конфигурационния файл xml и да изпълнявате команди в командния ред на Windows. Прочетете също как да използвате командния ред за свързване към Exchange Online и как да извършите архивиране в Office 365.

Статия, публикувана първоначално на уебсайта на NAKIVO